Beschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\logo visclub.gif

Beschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Homebutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Bestuurbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Reglementbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Agendabutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Uitslagenbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Fotosbutton.jpg
Beschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Weerberichtbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Contactbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Sponsorsbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Reservelijstbutton.jpgBeschrijving: C:\Users\piguillet\Documents\Internet Visclub\Images\Buttons\Linksbutton.jpg

PRIVACYVERKLARING VISCLUB DE KALFSKOPPEN 

(Zoals vastgesteld op de ledenvergadering de dato 8 maart 2019)

Contactgegevens:

Visclub de Kalfskoppen

www.visclub-kalfskoppen.nl

secretariaat@visclub-kalfskoppen.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Visclub de Kalfskoppen is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (informele vereniging) die sportvis gerelateerde activiteiten ontplooid, hoofdzakelijk bestaande uit viswedstrijden. Uitsluitend ten behoeve van deze doestelling verwerkt Visclub de Kalfskoppen persoonsgegevens van de leden en adspirant leden van deze vereniging, omdat u lid bent of wil worden van onze club en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de het goed functioneren van onze vereniging.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer(s)

E-mailadres(sen)

Bankrekeningnummer

Betaalgegevens aan de Visclub de Kalfskoppen

 

Verder verwerkt Visclub de Kalfskoppen de vangstresultaten van de leden tijdens de vereniging georganiseerde sportviswedstrijden en publiceert deze op zijn website. Tevens worden van de door de Visclub georganiseerde activiteiten foto opnamen gemaakt en samenvattingen van de wedstrijddagen en andere activiteiten die teven op de website worden gepubliceerd.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Visclub de Kalfskoppen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van onze visclub activiteiten

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in relatie tot de Visclub activiteiten

- U te informeren over wijzigingen en activiteiten of anderszins zaken die in de breedste zin in relatie staan tot sportvisserij.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Visclub de Kalfskoppen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Visclub de Kalfskoppen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Visclub de Kalfskoppen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze sportvisactiviteiten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Visclub de Kalfskoppen gebruikt geen functionele, analytische of tracking cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visclub de Kalfskoppen.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Visclub de Kalfskoppen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen in redelijkheid passend binnen onze visclub, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Opgemaakt door Carel Piguillet op 10 maart 2019